Přístrojové vybavení

Hilterapie TT - vysokovýkonný laser

Mechanický trakční stůl

Magnetoterapii

Ultrazvuk

Elektroterapie

Přístrojová lymfodrenáž

Mikrovlnná diatermie