Dětská fyzioterapie

Čím se zabývá dětská fyzioterapie?

Dětská fyzioterapie se zaměřuje na prevenci a řešení akutních i chronických obtíží pohybového systému u dětí do 18 let.

Fyzioterapeuti pracují jak s dětmi po úrazech či s akutními potížemi vlivem neadekvátního (sportovního) zatížení, tak s dětmi, které trápí pohybové obtíže jako jsou poruchy držení těla, vadný stereotyp chůze, problémy s rovnováhu, plochonoží či dyspraxie.

V rámci dětské fyzioterapie je důležitou složkou i terapie dětí s neurologickými obtížemi či dětí s DMO (dětská mozková obrna).

 

Návštěva dětského fyzioterapeuta však nemusí být vždy jen pro již vzniklý chybný pohybový stereotyp či poúrazovou péči, ale preventivní kontrola dětského vývoje může být velmi důležitá právě při prevenci před těmito důsledky.

 

Jak dětská fyzioterapie probíhá?

Fyzioterapie probíhá zábavnou a motivující formou, která děti podporuje ve vývoji. Terapeuti často využívají herní prvky, jako jsou míče, houpačky, rovnovážné plochy a další pomůcky, které pomáhají dětem rozvíjet jejich pohybové schopnosti.

Pravidelné cvičení může dětem pomoci překonat jejich pohybové omezení a zvýšit jejich nezávislost, větší pohybovou svobodu, samostatnost a sebevědomí.

Fyzioterapeuti spolupracují také s rodiči a dalšími členy týmu péče o dítě, aby jim poskytli potřebnou podporu a poradenství. Rodiče mohou být zapojeni do terapeutických aktivit, aby se naučili správné techniky a cvičení, které mohou provádět s dítětem doma.

S čím vám můžeme pomoci:

  • s bolestivými stavy pohybového systému: akutní i chronické bolesti zad, bolesti hlavy,...
  • se skoliozou
  • s vadným držením těla
  • s plochonožím
  • s poúrazovými a pooperačními stavy: zlomeniny kostí, výrony a luxace kloubů, operace menisků, vazů, vrozených vad nohy
  • s neurologickými potížemi: dětská mozková obrna (DMO) různého typu, parézy, metabolické poruchy
  • se zlepšením pohybové koordinace
  • se sportovní fyzioterapií: léčba po sportovních úrazech, kompenzační cvičení, trénink stabilizace páteře a aktivace bráničního dýchání jako prevence vzniku úrazu z přetížení

Terapii lze přizpůsobit i dětem s mentální poruchou či kompenzovanou epilepsií.