Bc. Zuzana Baranová

VZDĚLÁNÍ

2023 - dosud Aplikovaná kineziologie a kondiční trénink, Fakulta sportovních studií MU, titul Mgr.

2020 – 2023 Specializace ve zdravotnictví – Fyzioterapie, Fakulta sportovních studií MU, titul Bc.

 

PRAXE

2023 - dosud FyzioBarborka

2022 - dosud Bulldogs Brno

 

 

ODBORNÉ KURZY

Asistent v hiporehabilitaci - Česká hiporehabilitační společnost, Bc. Monika Šťastná Kohoutová, DiS. - 2022

FMT basic kineziology taping - Rock Tape, Mgr. Bc. Jaroslav Zeman - 2022

Program celoživotního vzdělávání -  Kvalitní diagnostika pohybového aparátu jako základ pohybové terapie, PhDr. Michal Peroutka - 2022